Nyheter  Fredag 1. oktober 2021

Norgesmesterskapet i marsjering 2022 - info og påmelding

Korpsnett Norge har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i marsjering på Akershus festning i Oslo helgen 10. - 12. juni 2022. NM arrangeres i samarbeid med Forsvarets musikk, Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps og Norske Gardeveteraners Drillkontingent.

Akershus Festning Foto Forsvarsbygg nasjonale festningsverk 1

Konkurransene er åpne for alle norske skole- og amatørkorps uavhengig av organisasjonstilknytning og besetningsform. Generasjonskorps er selvsagt også invitert. Så enten dere er janitsjarkorps, brassband, fanfarekorps, signalkorps, trommekorps, buekorps eller har en annen form for besetning, er dere hjertelig velkomne til å delta. Både skolekorpsene og amatørkorpsene har muligheten til å konkurrere i to ulike kategorier:

 • Gatemarsj: Korpsene marsjerer og spiller etter et fastsatt oppsett av svinger, vendinger, holdt og andre elementer. Korpsene får tilsendt informasjon om dette i god tid før konkurransene. Det skal framføres trommemarsj, spilling av selvvalgte marsjer (eller tilsvarende avhengig av besetningsform) både stående og marsjerende.
 • Formasjonsmarsj: Selvvalgt program på 12 minutter. Lag deres egne marsjerings-formasjoner mens dere spiller et selvvalgt repertoar ut fra egen besetningsfom.

Korpsnett Norge ønsker å legge til rette for at nye korps deltar i NM i marsjering. Det åpnes derfor for å delta med redusert program både i gatemarsj og formasjonsmarsj etter søknad. Det er også fullt mulig å delta uten å bli plassert og få poeng om man ønsker det. Da får korpsene en skriftlig, pedagogisk og faglig vurdering av innsatsen fra dommerne til bruk i det videre arbeidet.

Avhengig av interesse/påmeldinger vurderes etabledring av en rekruttklasse for skolekorps fra og med 2022. Kryss av i påmeldingsskjemaet om korpset ønsker å delta i rekruttklasse dersom det blir aktuelt. Rekruttklassen er for korps som nettopp har startet opp med å satse på marsjering, og for aspirant-/juniorkorps. Dersom ikke det etableres slik klasse, kan det bli aktuelt med egne priser (eksempelvis beste rekruttkorps osv.).

Dommernes oppdrag
Konkurransene bedømmes med fokus på både marsjering og musikalsk framføring. Marsjering og musikalsk framføring teller omtrent like mye. Helhetsinntrykket vil også være en viktig del av vurderingen, samt underholdningsverdi. Ettersom både marsjering og musikalsk framføring skal bedømmes er det to kategorier dommere i NM i marsjering. En dommer bedømmer marsjering, presisjon og samtidighet, og en annen bedømmer musikalsk framføring. Begge bedømmer helhetsinntrykket. Musikalsk framføring bedømmes etter besetningsform.

Tilleggskonkurransene
Underveis i konkurransene vil dommerne også bedømme og premiere:

 • Beste tamburmajor skolekorps - samlet for konkurransene i Gatemarsj og Formasjonsmarsj
 • Beste tamburmajor voksenkorps - samlet for konkurransene i Gatemarsj og Formasjonsmarsj
 • Beste trommestunt - Formasjonsmarsjkonkurranse skolekorps
 • Beste trommestunt - Formasjonsmarsjkonkurranse voksenkorps

Påmeldingsfrist: 20. februar 2022

Ta kontakt med oss på epost til korpsnett (a) korpsnett.no ved spørsmål om påmelding eller andre temaer dere lurer på i forbindelse med NM i marsjering 2022.

Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgift kr. 2000,- faktureres etter at påmelding til konkurransen er registrert og gjelder uansett om man melder seg på en eller to kategorier. Påmeldingsavgiften trekkes fra sluttfakturaen. Dersom korpset selv kansellerer påmeldingen refunderes påmeldingsavgiften ikke.

Deltakeravgift

 • Redusert deltakeravgift ved påmelding t.o.m. 31. januar: Kr. 255,- per musikant for å delta i én kategori (Gatemarsj eller Formasjonsmarsj). Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene, koster det tilsammen 275,- kroner per deltaker.
 • Deltakeravgift ved påmelding f.o.m. 1. februar: Kr. 275,- per musikant for å delta i én kategori (Gatemarsj eller Formasjonsmarsj). Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene, koster det 295,- kroner per deltaker.

Deltakeravgift for ikkekonkurrerende aspiranter/rekrutter i skolekorps
Skolekorps som har aspiranter/rekrutter som ikke skal delta i konkurransene, men som ønsker å følge korpset i forbindelse med NM, kan få gjøre det på følgende alternative måter:

 • Gratis: for aspiranter/rekrutter som kun ønsker være til stede på arenaen når eget korps gjennomfører sin konkurranse.
 • Deltakeravgift kr. 100, - : aspiranter/rekrutter får være med på hele NM, og får inngang på alle arrangement tilpasset aldersgruppen.

Merk: Aspiranter/rekrutter som skal delta på denne måten må være registrerte, betalende medlemmer i sitt skolekorps.

Deltakermedaljen 2022
Det er utviklet en egen deltakermedalje i forbindelse med NM i marsjering. Vi har ikke inkludert medaljen i deltakeravgiften, siden vi erfarer at det kan være ulike ønsker på dette området fra korps til korps. Deltakermedaljen har et ekslusivt design og er utviklet i samarbeid med Musette. Den koster 140,- kroner per stk, og antall medaljer bestilles i forbindelse med påmelding. Medaljene faktureres sammen med deltakeravgiften.

Overnatting og bespisning
Eventuell overnatting og bespisning underveis er ikke med i deltakeravgiften. Informasjon om eventuell mulighet for skoleovernatting, andre overnattingstilbud og bespisning oppdateres fortløpende.

Konkurransene
Konkurransene foregår på Akershus festning på plassen ved Nasjonalmonumentet, og vil i hovedsak bli avholdt lørdag 11. juni fra. kl. 11.00 - 17.00 (med forbehold om nødvendige justeringer i forhold til antall påmeldte). Deltakerkorpsene vil få anledning til å besiktige konkurransearenaen fredag ettermiddag/kveld, alternativt lørdag morgen før konkurransestart.

Kort om hovedprogrammet

Fredag 10. juni:

 • 19.00 Oppmarsj og åpningsseremoni med oppvisning på konkurransearenaen ved Nasjonalmonumentet
 • 21.00 Sosialt arrangementer for deltakerkorpsene

Lørdag 11. juni:

 • 11.00 - 17.00 Konkurranser
 • 19.30 Premieseremoni og konsert - Karpedammen scene.
 • 21.00 Diskotek for skolekorpsdeltakerne
 • 21.00 Bankett for voksenkorpsdeltakerne

Merk: NM-deltakere som har betalt deltakeravgift har adgang til festkonsert og premieseremoni inkludert i deltakeravgiften.

Søndag 12. juni:

 • Reservedag konkurranser om stor påmelding. Dersom konkurranser må flyttes til søndag vil det også medføre endringer i deler av premieseremoniene.
 • Kurs, konserter og andre aktiviteter under vurdering.

Ytterligere info om hovedprogram og sideprogram slippes fortløpende.

NB: Endringer i det oppsatte programmet kan forekomme.

Sosiale arrangementer for deltakerne
I forbindelse med NM planlegges det lukkede, sosiale arrangementer fredag kveld og lørdag kveld (etter festkonsert og premieutdeling) for deltakerkorpsene. Det vil være adskilte arrangementer for skolekorps og voksenkorps. På voksenkorpsarrangementene vil det kunne tilkomme en egen inngangsbillett. Skolekorpsarrangementene er inkludert i deltakeravgiften. Informasjon oppdateres fortløpende.

Kurs og foredrag
I forbindelse med NM i marsjering blir det gjennomført et eget sideprogram med kurs og foredrag tilpasset ulike aldersgrupper. En del av disse vil også være åpne for deltakelse selv om man ikke er med i NM, andre vil være eksklusive tilbud for deltakerne. Enkelte kurs kan ha en egen deltakeravgift. Informasjon om kursene oppdateres fortløpende.

Forbehold om avlysning

 • Det tas forbehold om programendring eller avlysning dersom det kommer pålegg om det fra offentlig myndighet, nye pandemier og andre forhold som kan vanskeliggjøre gjennomføring.
 • NM i marsjering arrangeres med forbehold om tilstrekkelig påmelding i de ulike kategoriene.
 • Ved avlysning vil påmeldingskostnadene bli refundert.

Reglementet for NM i marsjering finner du her

Påmeldingsskjema til NM i marsjering 2022

NB: Dersom både hovedkorps og junior/aspirantkorps deltar skal de meldes på hver for seg dersom de stiller separat, og eksempelvis juniorene opptrer med eget program og hovedkorpset med et annet.

Skolekorps som har aspiranter/rekrutter som ikke skal delta i konkurransene, men som ønsker å følge korpset i forbindelse med NM kan få gjøre det. Dere kan enten velge å la dem kun følge korpset mens korpset gjennomfører sin konkurranse (gratis) eller få være med på hele NM og alle arrangement for en deltakeravgift på kr. 100,-.

Aspiranter / rekrutter som skal delta på denne måten må være registrerte betalende medlemmer i sitt skolekorps.

Skolekorps som har aspiranter/rekrutter som ikke skal delta i konkurransene, men som ønsker å følge korpset i forbindelse med NM kan få gjøre det. Dere kan enten velge å la dem kun følge korpset mens korpset gjennomfører sin konkurranse (gratis) eller få være med på hele NM og alle arrangement for en deltakeravgift på kr. 100,-.

Aspiranter / rekrutter som skal delta på denne måten må være registrerte betalende medlemmer i sitt skolekorps.

For utsendelse av faktura m.v.

Navn på kontaktperson i korpset ved siden av dirigent.

Klasse

Det er anledning til å søke dispensasjon fra aldersbestemmelsene dersom særskilte forhold tilsier det, eksempelvis ved sykdomsforfall eller der det er snakk om generasjonskorps med klar overvekt barn/ungdom. Ta kontakt med Korpsnett Norge på korpsnett(a)korpsnett.no om det skulle være behov for avklaring. Se for øvrig reglement for NM http://www.korpsnett.no/nyhete...

Kategori

Det er fullt mulig å delta i begge kategoriene.

Spørsmål om deltakelse i en eventuell rekruttklasse skolekorps

Krysses kun av om det er aktuelt for korpset.

Besetningsform

Det kan være at korpset ønsker seg flere deltakermedaljer enn det antallet deltakere som er oppgitt (til foreldre eller andre medhjelpere for eksempel). Bestilling av medaljer er bindende, men antallet kan justeres litt opp eller ned dersom det skulle være behov for det. Ta evt kontakt med oss for mindre endringer / justeringer.

Om korpset ikke ønsker medaljer skriv tallet null - 0.

Samtykke til opptak og bruk av video/lyd/bilder

Korpsnett Norge står fritt til å dokumentere og publisere materiell som produseres i forbindelse med arrangementet NM i marsjering 2021. Dette gjelder levende bilder, stillbilder og lyd til bruk på nett, i sosiale medier, avis, radio og tv samt andre plattformer der det er ønskelig. Ta kontakt med oss om dere har spørsmål rundt dette.

Personvern

I forbindelse med NM i marsjering må det levers inn deltakerliste med opplysninger om enkeltmedlemmer i korpset, så som navn, adresse, fødseldato/år osv. Det kan i noen tilfeller, der det er snakk om overnatting på skole for korpsets medlemmer, være nødvendig å innhente opplysninger om allergier, eksempelvis i forhold til servering av mat, sykdom osv. Korpsnett Norge deler ikke slike opplysninger med tredjepart. Sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at NM er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:
https://lovdata.no/dokument/NL...