Nyheter  Mandag 3. januar 2022

Ny kollektiv TONO-avtale for 2022 satt på vent

Forhandlingene Norsk musikkråd (NMR) gjennomfører med TONO på vegne av oss og andre frivillige musikkorganisasjoner om ny TONO-avtale for 2022, ble satt på vent like før jul.

Utsettelsen av ny avtale skyldes usikkerhet rundt konsertrestriksjonene utover våren i tillegg til at det må gjøres avklaringer knyttet til TONOs varslede registrering i momsregisteret. Inntil ny avtale foreligger må hvert enkelt korps selv rapportere sine konserter til TONO.

For korps som er medlemmer i Korpsnett Norge gjeninnfører vi ordningen vi opprettet for slike situasjoner i fjor, der vi refunderer innbetalt TONO-avgift korpsene normalt* ville fått dekket innenfor innenfor en kollektiv TONO-avtale gjennom medlemskapet i Korpsnett Norge. Dette gjelder for konserter gjennomført fra og med 1. januar 2022 og inntil videre. Konserter gjennomført i 2021 er dekket av den TONO-avtalen som gjaldt før nyttår.

* en del konserter var ikke dekket av den kollektive NMR-avtalen i utgangspunktet, blant annet konserter gjennomført som streaming på nett, og konserter med brutto billettinntekt over 50.000, - kroner eller over 500 publikumere. Disse inngår ikke i refusjonsordningen.

Norsk musikkråd skriver følgende i en uttalelse:

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner i tillegg til at det må gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret. Arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal. I perioden det ikke er noen sentral rammeavtale, må hvert lag som skal benytte vederlagspliktig musikk på konserter de arrangerer selv, avklare rettighetene med TONO i hvert enkelt tilfelle. Dette gjøres på TONOs hjemmeside.

Norsk musikkråds nettsak om dette kan dere lese her Rapportskjema for konserter finner du her på TONO sin hjemmeside