Nyheter  Tirsdag 10. august 2021

Obo - Inga Scheitz

Har du lyst til å få litt ekstra input i oppstartfasen denne høsten? Nå kan du møte Inga Scheitz på fire digitale kveldstimer i august/september slik at du kan få en ekstra boost inn mot høsten.

Inga Eeg-Henriksen Scheitz har nylig gått av med pensjon etter å har vært ansatt i Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo i en årrekke. Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Musikhochschule "Carl Maria von Weber" i Dresden.

Tid og temaer

  1. Onsdag 01.09.21 kl. 19.00: Hvordan komme i gang med øving etter ferien. Tips til øving. Pleie av instrument, og når det er lurt å få gjort noe med det.
  2. Onsdag 08.09.21 kl. 19.00: Oborør.Tilpassing av kjøperør ev tips til å begynne å lage dem selv. Adresser osv.
  3. Onsdag 15.09.21 kl. 19.00: Pusteteknikk, intonasjon og klang.Tips til innspillinger.
  4. Onsdag 22.09.21 kl. 19.00: Øvelser og noter. Notelesing og tips til korpsoboister.

Antall deltakere er begrenset for å kunne legge til rette for toveiskommunikasjon. Kurset koster 450 kr, og er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Påmelding