Nyheter  Tirsdag 10. august 2021

Saksofon - Eivind Holmboe Leifsen

Har du lyst til å få litt ekstra input i oppstartfasen denne høsten? Nå kan du møte Eivind Holmboe Leifsen på fire digitale kveldstimer i august/september slik at du kan få en ekstra boost inn mot høsten.

Eivind Holmboe Leifsen er en aktiv saksofonist med tilholdssted i Oslo. For tiden er han student ved Norges Musikkhøgskole, og jobber frilans med spilling, samt instruksjon og seminarer for både skole- og voksenkorps. Han gjennomførte nettopp vernepliktsåret i Kongelige norske marines musikkorps. I tillegg har han jobbet en del med fri improvisasjon, jazz og jazzensembler. Eivind er opptatt av formidling av musikk og forvaltningen av musikkhistorien.

Tid og tema

  1. Mandag 23.08.21 kl 19.00: Saxofonhistorie - idealer i endring, hva betyr dette for oss? Tips og triks til artikulasjon, intonasjon, høyden og klang.
  2. Mandag 30.08.21 kl 19.00: Utstyrsjaget - hva slags ting trenger jeg for å bli bedre til å spille? Enkelt vedlikehold av instrumenter
  3. Mandag 06.09.21 kl 19.00: Stilforståelse - hvorfor er noe rett og noe galt? Rollefordeling i musikk og ensembler
  4. Mandag 13.09.21 kl 19.00: Øving, utvikling og forberedelser - hvordan bevare glede?

Antall deltakere er begrenset for å kunne legge til rette for toveiskommunikasjon.

Kurset koster 450 kr, og er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Påmelding