Nyheter  Onsdag 2. august 2023

Selma skal koordinere prosjektet Inkludering i korps

Vi har gleden av å ønske Selma Ahmetagić velkommen som ny prosjektkoordinator for inkluderingsarbeidet her i Korpsnett Norge.

Selma Ahmetagić tar en bachelorgrad i Midtøstenstudier med arabisk ved Universitet i Oslo, og har også studert Rettsvitenskap ved samme universitet.

Selma Ahmetagic

Tidligere har hun jobbet med valgkamp i Oslo i to omganger, og hatt styreverv på nasjonalt nivå i Amnesty International hvor hun også har lang fartstid som ungdomsaktivist. Selma har i tillegg vært engasjert i inkluderingsarbeid rettet mot juristbransjen gjennom foreningen Mino.Jur (Minoritetsjurister).

Hun brenner for mangfold- og inkluderingsarbeid, og at organisasjoner skal jobbe aktivt for å bryte ned barrierer for deltagelse slik at frivilligheten er tilgjkengelig for alle! I Korpsnett Norge skal hun ha ansvar for nettopp dette arbeidet gjennom prosjektet Inkludering i korps.

Her finner du ressurser til bruk i korpsets inkluderingsarbeid