Nyheter  Tirsdag 8. september 2020

SINTEF-studie: ikke høyere smitterisiko ved å spille enn å le og snakke

Det er ikke farligere å synge og spille enn å snakke og le. SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, har sett på spyttdråpers fart og lengde ved sang, diktlesning og hos musikere på fløyte, klarinett og tuba.

Tomme stoler oving foto Korpsnett Norge

SINTEF har forsket på hvordan sang og blåseinstrumenter sprer dråper. Forskningsprosjektet er gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund, samt en rekke andre musikkorganisasjoner. Det var Norges Korforbund som tok initiativ til prosjektet som følge av en rekke feilaktige medieoppslag om faren ved å synge i kor.

Nå er resultatet av prosjektet klart. Det er ikke farligere å spille et blåseinstrument eller synge enn det er å snakke og le. Det er trygt synge og spille sammen så lenge smittevernreglene for musikkøvelser overholdes. For korpsene er tilleggsdokumentet for gjennomføring av øvelser for korps og drill, som Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund har utarbeidet i fellesskap et egnet hjelpemiddel som tar for seg de spesielle omstendighetene rundt for eksempel håndtering av kondens.

SINTEF-resultatene bekrefter nå at så lenge vi tar de forholdsreglene vi har lagt opp til, kan man synge og spille sammen. Dette understøttes også av nylig publisert forskning ved universitetet i Lund i Sverige. Norsk musikkråd ber nå derfor kultursjefer og kommuneleger landet rundt om å merke seg at sang- og musikkøvelser kan gjennomføres på en trygg måte, så lenge myndighetens krav om minst 1 meter blir respektert. For å være føre var har Norsk musikkråd etablert 1,5 meter til siden og 2 meter i front som ønskelige avstander i smitteveilederen for musikkøvelser som er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

På nettsiden til Norsk musikkråd heter det: "Erfaringen er at kommunene praktiserer restriksjoner veldig ulikt, noen har åpnet opp for musikkaktivitet og utlån av skolebygg, mens andre holder igjen. Vi har forståelse for at ting ikke er som normalt og at byggene vi bruker til å øve må benyttes til andre ting, men vi har liten forståelse for at ledige lokaler ikke kan tas i bruk, spesielt når smittevern er begrunnelsen."

Les mer på nettsiden til Norsk musikkråd og på siden til SINTEF (se lenker)

Lenke til nettsak hos Norsk musikkråd Lenke til nettsak hos SINTEF Lenke til forskningsrapporten