Nyheter  Torsdag 18. februar 2021

- Slipp oss inn Bent, det er for kaldt ute...

"Det kan kanskje hevdes at klaprende tenner kan gi en ekstra vibrato på tonen, men dypfryste ventil-hus gir lite godlyd for å si det på den måten."

Korpsnett Norges styreleder Morten Skaarer skriver om voksenkorpsenes øvingsutfordringer i en kronikk adressert til helseminister Bent Høie.

Herb slipp oss inn

Norge er et langstrakt land med store variasjoner på værfronten. Men uansett hvor man holder til, er nok alle som spiller i voksenkorps enige om at det kreves store doser vikingblod og pågangsmot for å planlegge utendørs øvelser akkurat nå. Det lar seg rett og slett ikke gjennomføre uansett om man bor helt sør eller helt nord i landet. Man skal være i overkant entusiastisk anlagt for å finne noe positivt ved utendørs øving for voksenkorps midtvinters. Det kan kanskje hevdes at klaprende tenner kan gi en ekstra vibrato på tonen, men dypfryste ventil-hus gir lite godlyd for å si det på den måten.

Faktum er at mange tusen voksne korpsmusikanter, og andre voksne utøvere i det frivillige musikklivet, ikke får øvd i det hele tatt for tiden. Det til tross for at det for lengst er påvist at de smitteverntiltakene som er innført i hele frivillig musikkliv virker. For korpsenes del har det, så langt vi kjenner til, ikke vært smittespredning på en eneste korpsøvelse siden pandemien brøt ut for snart et år siden. Korpsene er rett og slett knallgode på å overholde smitteverntiltakene.

Alle har forståelse for at det er nødvendig med smittebegrensende tiltak. Og vi må alle selvsagt følge de pålegg og råd som kommer. Men det tærer kraftig motivasjonen når instrumentene blir liggende uvirksomme selv i mer eller mindre smittefrie kommuner. 17. februar var 14 kommuner helt uten smittetilfeller, 19 kommuner hadde en smittet person, 13 kommuner hadde to osv. Likevel sidestilles disse kommunene med kommuner med langt høyere smittetrykk når det kommer til de nasjonale føringene. Dermed sitter det voksne korpsmusikanter langt ute i små øykommuner og tvinner tommeltotter i stedet for å komme sammen for å spille selv om det ikke er smitte der nå.

Akkurat nå er det mye fokus på å få i gang breddeidretten for voksne både utendørs og innendørs der det er mulig å gjøre det. Det henvises til folkehelsen og bekymringen rundt manglende fysisk aktivitet. Det samme kan man på mange måter si om musikkøvelsene. Selv om mange av korpsene marsjerer ute i sommerhalvåret, er det likevel den psykiske helsen som kanskje er det vi mener vi bidrar mest til å opprettholde. Det er ikke bare i skolekorpsene samhold og felleskap er viktige faktorer for medlemmene. Mange ensomme voksne har korpset som sin eneste fritidsaktivitet. Vi merker at motivasjonen forsvinner og håpløsheten overtar for stadig flere.

Her om dagen kom et gledens budskap fra Kulturdepartementet - trodde vi alle sammen i det frivillige musikklivet. Vi fikk beskjed om at kommunene kan slippe opp mer enn den nasjonale forskriften tilsier, dersom den lokale smittesituasjonen er så lav at den gir rom for det. Og enkelte kommuner har begynt å slippe litt opp. Samtidig er det svært mange lokale smittevernledere som avviser meldingen fra Kulturdepartementet, og som nekter å lette på tiltak, selv om det er null smitte, fordi beskjeden ikke kom direkte fra deg Bent.

Så vi har en liten bønn til deg: gi kommunene beskjed om å slippe oss voksne i den frivillige delen av musikklivet inn igjen på skoler og i kulturhus der smittesituasjonen gjør det mulig, om så bare i små grupper om det er det som skal til. For vi trenger å få øvd sammen igjen snart, ellers er jeg redd det blir enda tynnere med korps i gatene 17. mai 2021 enn det var i 2020. Og akkurat nå er det for kaldt for oss ute.

Morten Skaarer, styreleder Korpsnett Norge