Nyheter  Torsdag 30. april 2020

Oppdatert smitteveileder fra Norsk musikkråd (30.04.2020)

Med bakgrunn i de endrede retningslinjene for smittevern, som ble lagt fram av myndighetene torsdag 30. april, har Norsk musikkråd oppdatert sin smittevernveileder for trygge musikkøvelser.