Nyheter  Fredag 14. januar 2022

Smittevern: dette betyr de siste tiltakene for korpsene

Etter regjeringens pressekonferanse torsdag 13. januar, dukket det opp en del spørsmål med behov for ytterligere avklaring. Det som desidert flest lurte på var om korpsene kunne øve i flere grupper på 20 personer i samme rom, og svaret er ja.

Smitteverngruppen til Norsk musikkråd kontaktet Kulturdepartementet rundt dette, og konklusjonen er positiv.

  • Flere grupper kan trene/øver i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.
  • Flere grupper kan trene/øver i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Her kan vi legge til at man må fortsatt holde 1 meters avstand internt når man er i øvingssituasjonen.

Regjeringen legger til grunn en generell anbefaling om å holde 1 meters avstand til alle bortsett fra husstandsmedlemmer. Vi tenker det er lurt at skolekorpsene også tar disse anbefalingene med seg i øvingsrommet.

Dersom korpset avholder konsert, gjelder derimot ikke avstandsreglene for musikantene. Da kan f.eks hele korpset på 54 sitte som vanlig. For publikum gjelder krav om munnbind og grensen for hvor mange som kan høre på er hhv 200 med fast anviste plasser og 30 dersom det ikke er fast anviste plasser.

Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.

Smittevernveilderen blir oppdatert så snart kildene til Helsedirektoratet, FHI og Kulturdepartementet er oppdatert.

Pressemelding fra Regjeringen: Regjeringen letter på tiltakene Pressemelding fra Regjeringen: Mer normal Norsk musikkråd: Lettelser i smitteverntiltakene