Nyheter  Onsdag 28. oktober 2020

SMITTEVERN FOR MUSIKKØVELSER - Oppdatert 28. oktober 2020

Norsk musikkråd har oppdatert veilederen Smittevern for musikkøvelser. Oppdateringen gjelder fra og med 28. oktober 2020. Dokumentet Avklaringer for korps og drill er også oppdatert i samsvar med hovedveilederen.

Endringen fra forrige versjon er at alle nå må ta vare på et dokument/bilde over hvem som har deltatt på øvelsen i 14 dager etter at øvingen er gjennomført, mot 10 dager i forrige veileder.

Vi presiserer for øvrig at dersom smittevernregler overholdes kan musikkøvelser fortsatt gjennomføres. Dette gjelder også etter at helsemyndighetene endret sine råd og anbefalinger i dag.

Den nyeste versjonen av Smittevern for musikkøvelser, samt tilhørende plakater lastes ned via nettsiden til Norsk musikkråd (se lenke under). Der finnes det også en egen lenke til en side med aktuelle spørsmål og svar som kan dukke opp i forbindelse med hvordan man skal forstå punktene i veilederen.

Den nyeste versjonen av Avklaringer korps og drill, utarbeidet av Korpsnett Norge og NMF i samarbeid, kan lastes ned her på siden (se lenke under).

NB: Husk at det også finnes en egen smitteveileder for gjennomføring av konserter og arrangement fra Norske konsertarrangører (se lenke under).

Oppdatert veileder Smittevern for musikkøvelser Veileder for gjennomføring av konserter og arrangement

Avklaringsdokument for korps og drill Korpsnett Norge og NMF - oppdatert 28. oktober 2020