Nyheter  Torsdag 7. april 2022

Søknadsfrist for Instrumentfondet utvidet til 22. april

Vi har fått melding fra NMF om at de har utvidet søknadsfristen for Instrumentfondet. Tilskuddordningen er tilgjengelig for alle korps uavhengig av organisasjon der minst 3/4 av korpsets musikanter er i alderen 7 - 19 år.

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter. NMF er saksbehandler av Instrumentfondet for alle korps i Norge, uavhengig av medlemskap. Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst 3/4 av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.

NB: Generasjons- og voksenkorps som hadde denne alderssammensetningen ved årsskiftet kommer også inn under denne definisjonen.

Korps som medlemmer i Korpsnett Norge kan også søke, da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden.

Søknadsskjema bli tilsendt ved å kontakte NMF på instrumentfond@musikkorps.no.

Hva får du ikke støtte til?

  • Instrumenter kjøpt før 1. januar i søknadsåret
  • Reparasjon av instrumenter
  • Noter, uniformer og annet korpsutstyr