Nyheter  Onsdag 30. november 2022

Lyngdalskursene 2023 - sommerkurs i sør for skolekorpsmusikanter og instruktører

Vårt sommerkurstilbud for skolekorpsmusikanter og instruktører lengst sør i landet arrangeres på Kvåstunet i Lyngdal 7. - 11. august. Siste frist for påmelding er 15. juni.

Kvastunet ill 3

Sommerkurs handler ikke bare om musikk, selv om musikalsk påfyll og inspirasjon selvsagt er det aller mest sentrale. Sommerkurs handler også om å møte nye og gamle venner, morgentrim for de veldig spesielt interesserte, brettspill, quiz-konkurranser, ulike utendørsaktiviteter og mye annet.

På Kvåstunet i Lyngdal vil deltakerne bli godt tatt vare på av våre kursledere og instruktører, og i tillegg har vi med en gjeng med fritidsledere fra KUR - Korpsnetts Ungdomsråd. For de aller yngste kan det være godt å vite at vi har vår egen våkne nattevakt på plass. Vedkommende er alltid tilgjengelig om noen ikke får sove og trenger en prat på tider de aller fleste andre heller vil sove.

Spillekursene

Kurs-uken består av to parallelle spillekurs for skolekorpsmusikanter, inndelt etter hvor lenge man har spilt.
Spillekurs 1 er for dere som har spilt i minimum 1 år i korpset.
Spillekurs 2 er mest for dere som har spilt i minimum 4 år i korpset. Øvre aldersgrense på spillekursene er 19 år.

Kurset består av korpssamspill, kammergrupper, instrumentgruppetimer, musikklære, ulike valgfag og workshops. I tillegg blir det selvsagt også lærerkonsert, huskonserter og avslutningskonsert.

Instruktørkurset

Instruktørkurset er beregnet for eldre ungdom og voksne, og dere må være fylt 15 år for å delta. Kurset er for dere som ønsker å lære mer om undervise enkeltelever, grupper og korpssamspill.

Merk: Instruktørkurset inneholder dirigering og passer også for dirigenter / musikalske ledere.

Mulighet for redusert deltakeravgift

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Lyngdalskursene for deltakere fra familier med lav inntekt (eget søknadsskjema i lenke nederst på siden). Dette gjelder for deltakere opp til og med 19 år. En del korps dekker deler av deltakeravgiften for sine medlemmer. Denne støtteordningen skal ikke gå til å redusere korpsets andel, KUN til å redusere eller dekke den andelen deltakeren i utgangspunktet skal betale.

_________________________________________

Praktisk info

Tidsrom: 7. - 11. august
Sted: Kvåstunet Kurs & Konferanse, Kvåstunet 1, 4588 Kvås

Spillekurs 1
For musikanter som har spilt minst et år i korpset.
Deltakeravgift kr. 4500, - kroner.

Spillekurs 2
For musikanter som har spilt minst fire år i korpset.
Deltakeravgift kr. 4500, - kroner.

Hvem kan delta på spillekursene?
Alle som spiller et korpsinstrument (treblås, messing, slagverk), er innenfor aldersgruppen (opp til og med 19 år), har spilt i korps lenge nok (minimum 1 år), og som har lyst til å reise på sommerkurs.

Instruktørkurset
For eldre ungdom (minimum 15 år) og voksne som ønsker å lære mer om å undervise og dirigere.
Deltakeravgift kr. 4900 ,- kroner.

Undervisningsmateriell, kost og losji
Undervisningsmateriell, kost og losji er inkludert i prisen for alle kursene.

Siste frist for påmelding alle kurs: 15. juni (NB: påmeldingen er bindende).

PS: Man trenger ikke være medlem i et korps tilknyttet Korpsnett Norge for å delta på kursene våre, og det er lik pris for alle uansett organisasjonstilknytning.

_________________________________________

Kursene arrangeres med støtte fra Agder fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB og Musikkens studieforbund.

Her finner du mer informasjon om muligheten for å søke om redusert deltakeravgift

Påmeldingsskjema til Lyngdalskursene 2023

Lyngdalskurset arrangeres på Kvåstunet i Lyngdal kommune 7. - 11. august 2023. Lyngdalskurset består av to parallelle spillekurs for skolekorpsmusikanter, inndelt etter hvor lenge man har spilt, et for dere som har spilt i minimum 1 år i korpset, og et for dere som har spilt i minimum 4 år i korpset. Øvre aldersgrense på spillekursene er 19 år. I tillegg er det et eget instruktørkurs for dere som er fra 15 år og oppover. Instruktørkurset er også åpent for voksne som ønsker å lære mer om undervise enkeltelever, grupper og korpssamspill. Instruktørkurset inneholder også noe dirigering.

Med bakgrunn i den fortsatt noe usikre pandemisituasjonen, selv om vi nå har levd uten restiksjoner i lengre tid, tar vi følgende forbehold for avvikling av kurset:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Ikke reis på kurs uten å være sikker på at du er frisk, slik at du ikke tar med deg Covid19-smitte inn på kurset. Vær ekstra aktsom dersom noen i din nærmeste omkrets har fått påvist Covid19 i dagene før kurset starter.

Jeg ønsker å delta på

Øvre aldersgrense spillekursene er 19 år.

For instruktørkurset er nedre aldersgrense 15 år.

Jeg leser notene i
T-skjortestørrelse

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Hvem skal fakturaen sendes til

Hvem skal fakturaen sendes til?

Kryss av for deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpset om korpset skal dekke kostnaden.

Dersom korpset skal dekke kostnaden, og korpset sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset.

Det er viktig med korrekt, fullstendig adresse, med både navn, vei/gateadresse og postnr/sted uansett om det er korpet eller den enkelte som skal ha fakturaen tilsendt.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Deltakere over 18 år bestemmer selv.

Forbehold vedrørende gjennomføring og deltakelse som følge av korona-situasjonen
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...