Nyheter  Onsdag 13. juli 2022

TONO-avtalen forlenget ut 2022

Pandemi-nedstengingene førte til at TONO-avtalen delvis ble satt på vent i perioder. Denne våren ble den gjenopptatt, først fram til sommeren, men nå er den reforhandlet, fornyet og forlenget ut året.

Norsk musikkråd er avtalepart overfor TONO på vegne av til sammen 15 organisasjoner innefor frivillig musikkliv, der vi i Korpsnett Norge er en av disse.

Avtalen gir lagene rett til fremføring (lisensiering) og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Dagens avtale har sin opprinnelse i 2009, med unntak av første halvår 2021 har avtalen blitt reforhandlet og fornyet, nå altså foreløpig ut 2022.

har laget en svært god nettside om hva avtalen innebærer av rettigheter og plikter, og hva det enkelte korpset/laget må gjøre.

Les alt om avtalen her: Norsk musikkråd - TONO

Musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren, minner korpsene på viktigheten av å sende inn repertoarlister og rapporter.
- De aller fleste konsertene og arrangementene korpsene gjennomfører er allerede dekket gjennom medlemskontingenten dere betaler til de respektive sentralorganisasjonene, for eksempel Korpsnett Norge, sier han. - Men for at vi skal kunne opprettholde slike fellesavtaler, som korpsene nyter godt av, er det helt avgjørende at alle gjør en innsats og sender inn rapport og repertoarliste etter gjennomført konsert/arrangement.

Helleren minner om at det er korpset/arrangørlaget som er ansvarlig for at rapportskjemaet, samt repertoarlister for alle som deltar, blir sendt inn.
- I den sammenhengen kan det være greit å minne om at når det gjelder kirkekonserter, så skal korpset sende inn om det er korpset som arrangerer, men det er kirken/menighetsrådet som skal sende inn om det er kirken/menighetsrådet som arrangerer. Dette gjelder jo i særlig grad når vi nærmer oss desember og julen skal spilles/synges inn på forskjellig vis.

Helleren minner også om at parader, oppmarsjer og oppvisninger der rettighetsbelagt musikk framføres er omfattet av avtalen.
- Jeg antar mange ikke er obs på at spilling 17. mai også er omfattet av lover og regler for framføring av rettighetsbelagt musikk, og at det skal sendes inn repertoarlister og rapporter også i sånne sammenhenger. Bonusen for å gjøre jobben er at komponister og arrangører får tilført midler som gir dem mulighet til å kunne fortsette å skrive musikk for korps.

Norsk musikkråds side om TONO-avtalen