Nyheter  Tirsdag 7. september 2021

Tuba-kveld med Roger Fjeldet tirsdag 14. september

Vi inviterer til en digital tirsdagskveld i tubaens tegn med Roger Fjeldet fra Det Norske Blåseensemble som instruktør.

Roger Fjeldet og tubasamlingen 2

Kort om kursholderen

Roger Fjeldet er tubaist i Det Norske Blåseensemblet, og er vel kjent for veldig mange som en korpsentusiast av de sjeldne. Han er født på Raufoss i 1963 og korpsmusikant på sin hals, med stedets skolekorps og musikkorps som sitt utgangspunkt. Forøvrig ”altetende” hva gjelder sjanger, og har stort sett spilt med alt og alle en eller annen gang. Roger vært profesjonell musiker i 38 år med daværende Divisjonsmusikken og nåværende Det Norske Blåseensemble som sin faste arbeidsplass, men har også blitt tilbudt tubastillingen både i Stavanger og Trondheim symfoniorkester. Han er glødende opptatt av norsk musikkorpshistorie, og arbeider for tiden med en bok om Divisjonsmusikken i Halden. Roger debuterte som tubasolist med Rikskonsertstøtte i 1991, og holder stadig koken.

Følgende temaer er satt opp for kvelden:

1: Inspirasjon/ Motivasjon
Hvordan finne motivasjon til øving og forbedring.

2: Hvordan øver jeg/ Hva skal jeg øve på?
Legge en plan for øvinga, for eks: pusteteknikk, klang, intonasjon, teknikk, solo/etyder, bruk av hjelpemidler som metronom og tuner.

3: Skalaer og akkorder
Lettere enn man kanskje tror. Forskjellige skalaer og enkel harmonilære.

4: Tubaen med alle sine variasjoner
3, 4, 5 eller 6 ventiler - kompensasjonssystemet - B, C, Ess eller F - tuba.

5: Enkelt vedlikehold

PS: Hvilke temaer som vektlegges mest avhenger litt av deltakergruppen og kan bli justert om det er ønske eller behov for det.

Pris for kurskvelden: 200,-

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning, men på grunn av ønsket om toveis-kommunikasjon gjennom kvelden er det litt begrenset med plass. Førstemann/-kvinne til mølla-prinsippet gjelder...

Her kan du melde deg på Tuba-kveld med Roger Fjeldet tirsdag 14. september kl. 19.00