Nyheter  Onsdag 27. november 2019

Utlysning av Trygve Hoffs Minnepris 2020

Trygve Hoff Stiftelsen ønsker forslag på kandidater til Trygve Hoffs minnepris 2020. Frist for å fremme kandidater: 1. desember 2019

Statutter: Trygve Hoffs minnepris skal gis til en person eller gruppe personer som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd.

Trygve Hoff var først og fremst kjent for sin allsidige kulturinnsats, men overordnet all aktivitet var hans klare kulturpolitiske holdning til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, integrering mellom ulike uttrykksformer/ kunstformer og at tiltakene skulle ha størst mulig spredningseffekt og gi ringvirkninger i lokalmiljøet.

TRYGVE HOFFS MINNEPRIS er på kr. 50.000

For det store publikummet ble Trygve Hoff mest kjent som visesanger med fem plateutgivelser, men Trygve var også forfatter, komponist, teaterinstruktør, kordirigent og produsent av flere radio- og TV-programmer.

En av Trygve Hoffs fundamentale pilarer var samarbeidet mellom amatører og profesjonelle, og for han var amatøren den som kulturlivet først og fremst måtte bygge på. Han reiste derfor rundt i hele landet, ikke bare som utøvende artist, men også som instruktør, iscenesetter og inspirator. Den som fikk gleden av å oppleve han som instruktør, erfarte en glødende inspirator og en pedagog som greide å hente det beste i deltakerne på en motiverende måte.

Han var en svært produktiv kulturarbeider som ga andre det beste av seg sjøl; alltid opptatt av det som rørte seg i samfunnet, både det lokale, nasjonale og det internasjonale. Trygve Hoff har satt tydelige spor etter seg, og hans rikholdige skattekiste lever i beste velgående.


De fleste av de tidligere prismottakerne har tilknytning til Nord-Norge, men Trygve Hoffs Minnepris er en nasjonalpris så det søkes etter kandidater fra hele landet.

Forslag på kandidater til Trygve Hoffs minnepris 2020 med begrunnelse sendes til:
Trygve Hoff Stiftelsen
Kirkegt 23
8250 Rognan
e-post: eva.ruth@saltdal.kommune.no
Kontaktperson: Eva Ruth Spørck
Tlf 756 82 292 / 90 20 76 24

Frist for å fremme kandidat: 01. 12.2019