Nyheter  Tirsdag 24. mars 2020

Voksenopplæringstilskudd - avlysninger

Det er unntakstilstand i korps-Norge og mange lurer på hva som skjer med inntektskildene. VO-midlene, eller voksenopplæringsmidlene om man vil, er en slik ordning som mange korps får tilskudd fra.

Av: Jan Erik Helleren

Spørsmålene er mange. Hva kan rapporteres? Får vi tilskudd for de avlyste timene? Er det mulig å få tilskudd for timer som gjennomføres på nett? Korpsnett Norge er medlem i Musikkens studieforbund, og det er de som forestår tildeling av VO-midler til våre medlemmer.

De skriver følgende på sine nettsider www.musikkensstudieforbund.no:

Det er fryktelig frustrerende for alle de tusener som ukentlig møtes og synger eller spiller sammen at det ikke kan gjøres lengre. Mange lurer på hva man skal gjøre med de timene man hadde planlagt kurs som nå ikke blir noe av. Vi har følgende råd å gi dere:

  1. I KursAdmin registreres foreløpig kun faktisk gjennomførte timer med fysisk oppmøte.
  2. Vi ber dere å også holde oversikt hvor mange kurstimer som blir avlyst, og også oppbevare dokumentasjon på eventuelle utgifter forbundet med de avlyste kurstimene.

E-læring

Vi er imponert over alle de gode digitale initiativene som tas der ute for å bruke timene til læring sammen på tross av situasjonen.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig. Gjennomfører dere øvelser på en slik måte, kan disse timene registreres som på kurset.

Hvis dere gjennomfører øvelser og kurs elektronisk i denne perioden, ber vi dere holde en oversikt over hva dere gjorde, hvordan dere gjorde det, hvor mange timer og hvem som var med.

Kompensasjon

Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet i 2020 vil Musikkens studieforbund sørge for at en mest mulig rettferdig kompensasjon gis for alle de avlyste kurstimene i Norge. Vi vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når vi vet hvor lang periode dere er rammet av de begrensinger som akkurat nå forhindrer all normal kursvirksomhet.

Les saken på nettsidene til Musikkens studieforbund her Tips til e-læring / digital undervisning