Nyheter  Tirsdag 27. oktober 2020

Bergen: Innstrammingene rammer ikke korpsøvelsene

Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), la i dag fram smitteverntiltakene som skal gjelde for kommunen fra torsdag 29. oktober og fire uker framover. Men innstrammingene går ikke ut over musikkøvelsene. Dermed er det fortsatt håp for julekonsertene framover.

På dagens pressekonferanse la byrådslederen fram tiltakene som skal bidra til å dempe det lokale smitteutbruddet i byen. Den nye forskriften, der det blant annet innføres forbud mot private sammenkomster med mer enn 10 deltakere, rammer imidlertid ikke korpsenes aktiviteter.

Unntak for øvelser
De lokale tiltakene som nå blir vedtatt er forsøkt gjort mest mulig målrettede, og minst mulig skadelige. Musikkøvelser er unntatt fra innstrammingene. Det begrunnet medisinsk fagsjef i Bergen, Trond Egil Hansen, med at man ser at de nasjonale smitteveilederne er gode, og at dersom disse blir fulgt så mener kommunen at disse aktivitene er trygge.

Konserter og arrangement
Det er innført forbud mot mer enn 50 deltakere på offentlige arrangement. Men det er kun arrangement uten fast sitteplass. Det gjelder ikke konserter og arrangement med faste sitteplasser - der gjelder fortsatt den nasjonale bestemmelsen om en grense på 200.

Dermed vil det enn så lenge fortsatt være mulig å få både forberedt og gjennomført julekonsertene også i Bergen.

Smitteveilederen for musikkøvelser finner du her