Nyheter  Fredag 5. mars 2021

Kulturdepartementet: ikke nasjonalt forbud mot øving innendørs for voksne

Voksenkorpsene kan øve innendørs, men det anbefales ikke, er svaret fra Kulturdepartementet på henvendelsen fra Korpsnett Norge.

19. februar sendte Korpsnett Norge et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja med spørsmål om voksenkorpsenes mulighet for å slippe inn for å øve. Brevet, formet som en kronikk, ble også publisert i flere aviser og tidsskrifter.

I går 4. mars kom det svar til oss fra Kulturdepartementet som et stykke på vei klargjør hva som er mulig:

"For voksne derimot er den tydelige nasjonale anbefalingen å redusere aktivitet og møtepunkter, og det er ikke anbefalt å drive organisert aktivitet innendørs. Det er likevel ikke et nasjonalt forbud mot å gjennomføre øvelser eller andre aktiviteter..."

Videre:

"Kulturdepartementet kan ikke gå inn i en vurdering av hva lokale myndigheter kan eller ikke kan tillate, og det er ikke slik at vi anbefaler innendørs øvelser for voksne."

I svaret, signert avdelingsdirektør Therese Koppang i Kulturdepartementet, presiseres det altså at det ikke er et nasjonalt forbud mot å øve inne for voksne. Det er mulig å gjennomføre øving, om lokale forhold og de gjeldende smittevernreglene om avstand osv. overholdes, men det er ikke anbefalt. God dialog med lokale smittevernmyndigheter er i så fall viktig:

"Kulturdepartementet kan ikke gå inn i en vurdering av hva lokale myndigheter kan eller ikke kan tillate, og det er ikke slik at vi anbefaler innendørs øvelser for voksne. Det nasjonale rådet er fremdeles å sette smittevern først og vente på at det igjen skal være mulig å avholde øvelser for både korps, kor og band, uten å måtte tenke på om vi setter hverandres liv og helse i fare."

Det er vanskelig å være uenig i det siste punktet.

På sine nettsider skriver Norsk musikkråd:

"Norsk musikkråd oppfordrer fortsatt til å snakke med lokal smittevernmyndighet før det gjennomføres innendørs musikkøvelser for voksne. Mange musikklag benytter lokaler som er i kommunalt eie til å øve, og det kan være vanskelig å få tilgang til disse uten kommunelegens samtykke. Dersom kommunen ikke kan, eller ønsker, å gjennomføre en vurdering, må dette vurderes av hvert enkelt musikklag."

Så har vi også registrerert at helseministeren har kommet med et klart varsel om ytterligere innstramminger neste uke. Hva innstrammingene kan få å si for eventuell oppstart av aktivitet i voksenkorps blir først kjent over helgen.

Brevet fra Korpsnett Norge til Høie og Raja leser du her Samleside om koronaviruset og smittevern