Nyheter  Tirsdag 21. februar 2023

Velkommen til landsmøte 2023

Det kalles inn til landsmøte for Korpsnett Norge søndag 23. april 10.00 - 13.00 i Lillestrøm kultursenter. Alle medlemskorps kan stille med en delegat.

I tillegg til landsmøtet legges det opp til fagdager og andre aktiviteter gjennom hele landmøtehelgen.

Landsmøtet er Korpsnett Norges øverste organ. Her staker vi ut kursen for organisasjonen vår for de to neste årene, og vi velger nytt landsstyre. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. Hvert korps har imidlertid én stemme. Enkeltmedlemmer velger tre representanter som har én stemme hver. I tillegg til å påvirke Korpsnett Norges framtid, får landsmøtedeltakerne treffe hyggelige korpsfolk fra hele landet, inspirasjon og faglig påfyll.

I tillegg til selv landsmøtet blir det fagdager med variert og relevant innhold for både unge og eldre tillitsvalgte i våre medlemskorps.

Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling distribueres fire uker før landsmøtet.

Frist for innmelding av saker som dere ønsker fremmet til behandling på landsmøtet er i år satt til 12. mars 2023.

__________

Praktisk informasjon og programoversikt landsmøtehelgen

Sted: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm

Lørdag 22. april - to parallelle fagdager med delvis felles program:

  • Felles lunsj for alle 12.00 - 13.00
  • Fagdag for tillitsvalgte 13.00 - 18.00
  • Korpsnetts Ungdomsråd - MRIK fagdag for korpsungdom 13.00 - 18.00

Søndag 23. april:

  • Landsmøte 10.00 - 13.00
  • Lunsj 13.00 - 14.00
  • Musikklokaler - hva gjør vi? v/ Bjarne Dæhli, generalsekretær Norsk musikkråd 14.00 - 15.30

Påmeldingsfrist landsmøtehelgen: 23. mars *

* Andre deler av programmet i landsmøteuken har andre påmeldingsfrister.

__________

Det er gratis å delta på landsmøtet, og alle deltakerne får lunsj søndag etter møtet.

For ungdommer som deltar på fagsamlingen for korpsungdom er alt gratis. Priser for deltakelse på fagdager og overnatting finnes for øvrig i påmeldingsskjema nederst på siden.

Voksne deltakere kan bestille overnatting inkl. frokost på Thon Hotel Arena 22. – 23. april til kr 1395 for enkeltrom og kr 1695 for dobbeltrom fram til 7. mars. Lenke for bestilling av hotellrom: https://www.thonhotels.no/event/overnatting---korpsnett-norge/

Overnatting for voksne deltakere kan bestilles her

Kur Mote Utsnitt

KUR-seminar

MRIK - Markedsføring og rekruttering i korps

Dette er et tilbud for korpsungdom i alderen 12– 19 år. KUR – Korpsnett Norges ungdomsråd tar deg gjennom det du trenger å vite om korpsdrift for å være med å bestemme i ditt korps. Vi setter fokus på rekruttering og medlemsutvikling: Hvorfor ble du med i korpset? Hvordan rekruttere nye og sørge for at de som er med har lyst til å fortsette? Hvordan synliggjøre korpset på SOME? Og hva er rollen til de eldste i skolekorpsene?

Landsmote ill

Fagdag for tillitsvalgte

Fagdagen skal gi inspirasjon og faglig påfyll, samt legge til rette for erfaringsutveksling. Temaer som tas opp er rekruttering og medlemsutvikling, synliggjøring av korpset og ung medbestemmelse. Økten om rekruttering og medlemsutvikling deles i skolekorps og voksenkorps. Representantene for skolekorps blir med i en workshop ledet av KUR – Korpsnetts ungdomsråd sammen med ungdomskurset. For voksenkorps presenterer Monika Hestad fra Brand Valley studien Inkludering og rekruttering til voksenkorps og leder en workshop der deltakerne får jobbe med egen rekruttering og medlemsutvikling i lys av funnene. Vi er også åpne for å ta inn temaer etter forespørsel. Meld inn ønsker så raskt som mulig. Målet er at deltakerne skal få praktisk kunnskap som de lett kan anvende i eget korps.

Fagdag om klassekorps fredag 21. april

I tillegg til selve landsmøtehelgen legges det opp til et variert program gjennom hele uken i forkant.

Fagdagen om klassekorps arrangeres i Lillestrøm kultursenter og er åpent for alle som er interessert, uavhengig av organisasjonstilknytning. Se egen sak her:

Fagdag om klassekorps og klassekorpsundervisning