Nyheter  Torsdag 23. mars 2023

12 prosjekter får tildelt utlånsinstrumenter til klassekorps i 2023

De 12 prosjektene er spredt over store deler av landet, og instrumentene lånes ut fra skolestart i august. Til sammen er det tildelt 226 korpsinstrumenter med en samlet verdi på drøyt 1,3 millioner kroner. Utlånsordningen muliggjøres med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

Klassekorps pa Ringerike foto Hilde Merete Hartz edit 3

- Det er svært gledelig å kunne gi tilsagn om låneinstrumenter til hele 12 prosjekter, sier musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren. - Instrumentene lånes ut til prosjektene så lenge det er bruk for dem, så prosjekter som går over flere år må ikke søke på nytt for å beholde dem.

I alt 16 prosjekter som søkte om tildeling, og 10 fikk full uttelling, to har fått delvis innvilget søknaden, fire fikk avslag i denne runden.

- Det ble søkt om bortimot dobbelt så mange instrumenter som vi hadde kapasitet til å låne ut i år, forteller Helleren. - Interessen for klassekorps har aldri vært så stor som den er nå. Og det gjelder ikke bare i skolekorpsene. Også grunnskoler og kulturskoler har tatt initiativ til å søke om instrumenter denne gangen.

Disse prosjektene har fått innvilget søknadene:

 • Austrheim kulturskule / Kaland Skulemusikklag / Kaland skule - 15 instrumenter - verdi 62 000, -
 • Austrheim kulturskule / Austrheim Skulekorps / Årås skule - 13 instrumenter - verdi 86 000, -
 • Geilo barne- og ungdomsskule / Hol kulturskole - 13 instrumenter - verdi 82 000, -
 • Hatlestrand barne- og ungdomsskule / Kvinnherad kulturskule - 9 instrumenter - verdi 44 000, -
 • Lerstad skolekorps / Lerstad skole / Ålesund kulturskole - 30 instrumenter - verdi 190 000, -
 • Nesbyen og Flå kulturskule / Nesbyen barneskole - 26 instrumenter - verdi 169 000, -
 • Osterøy kulturskule / Osterøy skulebrass / Osterøyskulen (fire skoler samlet) - 20 instrumenter - verdi 88 000, -
 • Ringerike Montessori - 19 instrumenter - verdi 124 000, -
 • Solbakken og Vikåsen Skolekorps / Solbakken skole - 15 instrumenter - verdi 82 000, -
 • Steinkjer kulturskole - 18 instrumenter - verdi 109 000, -
 • Såner skolekorps / Vestby kulturskole / Hølen skole - 29 instrumenter - 199 000, -
 • Vang skule- og ungdomskorps / Vang kulturskule / Vang barne- og ungdomsskule - 19 instrumenter - verdi 110 000, -

Samlet tildeling 226 instrumenter til en verdi av 1,345 millioner kroner.

Andre tildelingsrunde

Dette er andre tildelingsrunde i den nye nasjonale klassekorpssatsingen til Korpsnett Norge, finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB. I 2022 fikk 6 prosjekter tildelt 145 instrumenter til en samlet verdi av 615 000, - kroner.

- Vi ser en klar utvikling i forhold til fjoråret. Korpsene er i ferd med å komme seg til hektene etter de to årene med unntakstilstand. Så de har dreid fokuset fra å komme seg gjennom pandemien så inntakt som mulig, til å få fart på rekrutteringen igjen. Samtidig har flere og flere skoler fått øynene opp for nye måter å undervise musikk på. Det skaper nye samarbeidsplattformer mellom grunnskoler og frivillig musikkliv der også kulturskolene har en viktig funksjon som leverandør av undervisningskompetanse. En vinnvinn-situasjon for alle parter, mener musikksjef Jan Erik Helleren.

Fagdag om klassekorps i april

Fredag 21. april arrangerer Korpsnett Norge fagdag om klassekorps i Lillestrøm Kultursenter. Det fylles opp, men det kan fortsatt være mulig å melde seg på der om det er flere som ønsker å få mer innblikk i organisering, metodikk og andre praktiske spørsmål rundt klassekorpsundervisning i grunnskolen. Lenke til egen sak nederst på siden. Påmeldingsfristen er ute, men skjemaet ligger åpent en liten stund til.

Ny tildelingsrunde i 2024

Det blir nye muligheter for å søke om tildeling av instrumenter til nye klassekorpsprosjekter i januar 2024.

Fagdag om klassekorps Lillsetrøm 21. april

Samarbeidspartnere klassekorps 1 2