Nyheter  Torsdag 1. juli 2021

TONO-avtalen startet opp igjen

Fra 1. juni 2021 er den sentrale rammeavtalen med TONO for betaling av vederlag til opprettshaverne startet opp igjen.

I første halvår ble avtalen som vi, og de øvrige kor, korps og orkesterorganisasjonene, har hatt via vårt medlemskap i Norsk musikkråd satt på pause. Men fra 1. juli 2021, kan medlemskorpsene igjen arrangere fysiske konserter uten å søke TONO om framføringsrettighet på forhånd.

Avtalen omfatter, som tidligere, fysiske konserter med opp til kr 50.000 i billettinntekt, eventuelt maksimum 500 besøkende på gratis-konserter. For disse konsertene er TONO-vederlaget inkludert i avtalen og dekkes gjennom kontingenten. Korpsene skal kun rapportere konserten slik at TONO kan fordele vederlaget til riktig opphaver.

For konserter med en billettomsetning på kr 50.000-200.000 skal det beregnes 5 prosent av billettinntekten (hele beløpet) i vederlag. Dette meldes inn til korpsnett(a)korpsnett.no, og TONO sender faktura til korpset.

For konserter over 200000 kr i billettinntekt ligger dette utenfor rammeavtalen, her gjelder TONOs ordinære betingelser.

Vi minner om at avtalen ikke omfatter digitale konserter.

Les mer om TONO-avtalen Les mer om digitale konserter