Nyheter  Torsdag 16. april 2020

Ber om møte med kulturministeren

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund har i dag sendt et felles brev til kulturdepartementet. Der ber vi om et eget møte med kulturminister Abid Q. Raja. Det gjør vi for å få på plass en tiltakspakke som faktisk kan hjelpe korpsene over kriseperioden, og fram til det er mulig å skaffe egne inntekter på tradisjonelt vis igjen.

Huseby signal NRK opptak

24. mars uttalte kulturminister Abid Q. Raja til NRK nyhetene at regjeringen skulle gjøre det de kunne for å hjelpe korpsene. Han sa også at om tiltakene ikke var nok, var de beredt til å stille opp med mer.

Som alle nå er kjent med, er den første kulturkrisepakken fra regjeringen innrettet sånn at landets 1700 musikkorps faller helt utenfor. Mange kjenner på en stadig økende likviditetskrise, etter de betydelige inntektstapene denne våren. Tapene er beregnet til mer enn 200 millioner kroner innen utgangen av juni.

Budskapet om nye krisepakker og korpsenes utfordringer har allerede blitt presentert overfor kulturministeren fra Norsk musikkråd i et møte 7. april. Og det er i forlengelsen av det møtet vi ønsker å få tydeliggjort de tapte det store inntektsbortfallet og konsekvensene det får for korpsene. Nå som statlige myndigheter har lagt ned forbud mot gjennomføring av alle de viktigste inntektsbringende aktivitetene korpsene har helt fram til sommeren, er det et stadig sterkere behov for en ny og mer treffsikker tilskuddsordning.

Vi imøteser nå respons fra kulturministeren, og kommer tilbake med informasjon om svaret så snart det foreligger.

Les hele saken fra 24. mars her Les styreleder Morten Skaarers kommentar 5. april her